Onze mensen

Guy Sols

Advocaat

Guy SOLS (°1955 Lommel) is afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Leuven als licentiaat in de Rechten.

Hij was gedurende 25 jaar politiek actief en is ereschepen van de gemeente Leopoldsburg, tevens was hij gemeenteraadslid, provincieraadslid en is hij gewezen Vlaams Volksvertegenwoordiger.

Mail icoonOpleiding icoon

Katholieke Universiteit Leuven (Licentiaat in de rechten)

guy.sols@advocatenkantoorsols.be

Elise Vanlommel

Advocaat

Elise VANLOMMEL (°1984) is in 2007 afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Leuven als licentiaat in de Rechten.

Op 1 oktober 2007 vat zij haar stage aan als advocaat-stagiair. Na afloop van haar stage werd zij op 1 oktober 2010 ingeschreven op het tableau van advocaten aan de Balie van Antwerpen.

Zij maakt op 1 januari 2012 de overstap naar de Balie van Hasselt en is sindsdien verbonden aan het kantoor.

Elise VANLOMMEL is houder van het certificaat “Bijzondere Opleiding Jeugdrecht”.

Katholieke Universiteit Leuven (Licentiaat in de rechten)
Certificaat “Bijzondere Opleiding Jeugdrecht”

elise.vanlommel@advocatenkantoorsols.be

Mail icoonOpleiding icoon

Brecht Vanderstraeten

Advocaat

Brecht VANDERSTRAETEN (°1990) studeerde in 2014 af aan de Universiteit Hasselt als Master in de Rechten. Universiteit Hasselt legt in haar rechtenopleiding een sterke nadruk op het Europees en Internationaal recht, in nauwe samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven en Universiteit Maastricht.

Gedurende zijn studies heeft hij onder meer stage gelopen bij het Openbaar Ministerie te Tongeren. Sinds 2014 is hij lid van de balie van Hasselt alsook verbonden aan dit kantoor.

In 2018 beëindigde hij met succes de Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken. Hij beschikt bijgevolg over het getuigschrift dat sinds 1 februari 2016 verplicht is om cassatieberoep in strafzaken aan te tekenen.

Sinds 2019 is hij houder van het getuigschrift “Supralat – Salduzverhoorbijstand” zodat hij U met de nodige kennis en bekwaamheid mag bijstaan tijdens een verhoor.

Universiteit Hasselt (Master in de rechten)
Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken
Getuigschrift "Supralat - Salduzverhoorbijstand"

brecht.vanderstraeten@advocatenkantoorsols.be

Mail icoonOpleiding icoon

Joeri Clerix

Advocaat

Joeri Clerix (°1991) behaalde in 2018 zijn diploma Master in de Rechten aan de Universiteit Hasselt met als afstudeerrichting “Algemene Rechtsbedeling” dewelke naast een brede juridische vorming ook ruimte bood voor specialisatie in het strafrecht en verkeersrecht.

Joeri is sinds 2021 werkzaam bij Advocatenkantoor Sols, alwaar hij zich voornamelijk toelegt op strafrecht, verkeersrecht en aansprakelijkheidsrecht.

In 2019 behaalde hij met succes het getuigschrift “Supralat – Salduzverhoorbijstand” zodat hij U met de nodige kennis en bekwaamheid mag bijstaan tijdens een verhoor op het politiebureau.

Universiteit Hasselt (Master in de rechten)
Getuigschrift "Supralat - Salduzverhoorbijstand"

joeri.clerix@advocatenkantoorsols.be

Mail icoonOpleiding icoon

Céline Vanbrabant

Advocaat

Céline Vanbrabant (°1994) behaalde haar Master in de Rechten aan Universiteit Hasselt, met als afstudeerrichting corporate law. Onmiddellijk na het behalen van haar diploma vatte ze haar stage aan bij de Balie van Limburg.

Sedert 2021 is Céline werkzaam binnen Advocatenkantoor Sols waar ze zich toespitst op een verscheidenheid aan rechtstakken met een bijzondere interesse in het strafrecht en hippisch recht.

Céline Vanbrabant volgde de bijzondere opleiding Salduz verhoorbijstand (SUPRALAT) om u met kennis van zaken bij te staan tijdens een verhoor.

Universiteit Hasselt (Master in de rechten)
Getuigschrift "Supralat - Salduzverhoorbijstand"

celine.vanbrabant@advocatenkantoorsols.be

Mail icoonOpleiding icoon

Martine Dekoninck

Administratief medewerker

Martine is doorgaans het aanspreekpunt in het kantoor. Zij regelt de afspraken en is hulpvaardig bij het beantwoorden van praktische en organisatorische vragen allerlei. Martine draagt zorg voor nauwkeurige administratieve opvolging van de dossiers en staat in voor de kantoorboekhouding.

Contacteer Sols Advocaten.

Zoekt u rechtsbijstand op maat? Dat kan snel en eenvoudig.
Plan een afspraak met onze advocaten in.