Wettelijke informatie

Uw dossier wordt behandeld door Advocatenkantoor Sols.

Het kantoor is gevestigd te 3971 Heppen- Leopoldsburg, Beringsesteenweg 51.

Kantoorrekening: BE66 6301 7003 9443

Derdenrekening: BE67 6301 7500 0587

De volgende advocaten zijn hier werkzaam:
Mr. Guy Sols met KBO-nummer 0851.259.924
Mr. Elise Vanlommel met KBO-nummer 0812.458.637
Mr. Brecht Vanderstraeten met KBO-nummer 0555.667.171
Mr. Joeri Clerix met KBO-nummer 0704.964.920
Mr. Céline Vanbrabant met KBO-nummer 0752.991.697

Allen zijn advocaat in België en ingeschreven aan de balie van Limburg.

De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid is verzekerd bij AMLIN EUROPE NV, met polisnummer LXX034899, met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, Koning Albert II-laan 9.

Er is een basiswaarborg voorzien van € 1.250.000 per schadegeval.

Bij extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid bedraagt de waarborg € 6.200.000 voor de lichamelijke schade en € 620.000 voor de stoffelijke en onstoffelijke schade.

Niet verzekerd zijn de eisen ingesteld in de Verenigde Staten en Canada of onder de wetgeving of rechtsmacht van de Verenigde Staten of Canada.

Als advocaat ingeschreven aan de Balie van Limburg is men onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden op www.balielimburg.be.